نجفیآ.; پهلوان نژادم.; شریفیش. رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 1, p. 21-46, 11 فوریه 2017.