رحمان زادهس.; مدرّسیف. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 2, p. 1-20, 11 فوریه 2017.