ذوالفقاریح. انواع بومی سرودهای خراسان. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 3, p. 127-154, 11 فوریه 2017.