غلامپور آهنگر کلاییل.; طاووسیم.; اوجاق علیزادهش. تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 3, p. 45-71, 5 آگوست 2017.