بیگ‌زادهخ.; زندی طلبا. تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 1, p. 55-76, 16 دسامبر 2018.