جعفرپورم. وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 3, p. 32-1, 6 فوریه 2019.