محمدی م.; فاطمی ف.; پارساپ. بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 1, p. 1-23, 16 می 2011.