کهدویی ک.; صادقیان ص.; دهقاند. بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 1, p. 51-79, 16 می 2011.