علیزاده بیرجندی ع. ب.; رجبلو ر. نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 1, p. 109-134, 16 می 2011.