محمدی م., فاطمی ف., و پارساپ. “بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 1, می 2011, صص 1-23, doi:10.22067/jls.v43i1.8405.