قربان صباغمحمود رضا. “بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 1 (جولای 22, 2013): 27-56. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/13044.