زهره وندسعید, و مسعودیمرضیه. “نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 1 (جولای 22, 2013): 125-158. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/15010.