گرگیججلال الدین, و قائمیفرزاد. “بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 2 (اکتبر 29, 2013): 29-50. دسترسی جولای 9, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/18145.