صادقی شهپرمحمّد, و صادقی شهپررضا. “چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 3 (می 7, 2013): 81-103. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/21500.