جلالیمریم. “مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان”. جستارهای نوین ادبی 48, no. 2 (جولای 29, 2015): 141-166. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/40408.