ذوالفقاریحسن. “طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 3 (دسامبر 4, 2010): 23-45. دسترسی جولای 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4194.