علوی زادهفرزانه, و تقویمحمد. “بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 3 (دسامبر 4, 2010): 111-128. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4201.