مختاریانبهار. “ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا”. جستارهای نوین ادبی 47, no. 3 (مارس 15, 2015): 123-144. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/45194.