محمودپورلقمان. “سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 1 (دسامبر 16, 2018): 155-176. دسترسی جولای 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/60018.