دهرامیمهدی. “منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 4 (اکتبر 25, 2017): 1-22. دسترسی ژوئن 2, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/60740.