باقریزینب, داودآبادیمحمد علی, و یعقوبیعلی سرور. “بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 4 (فوریه 17, 2019): 26-1. دسترسی جولای 9, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/62410.