بیگ‌زادهخلیل, و زندی طلباحسان. “تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 1 (دسامبر 16, 2018): 55-76. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/63228.