محمودی لاهیجانیسید علی. “مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 4 (فوریه 17, 2019): 112-79. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/67788.