جعفرپورمیلاد. “وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 3 (فوریه 6, 2019): 32-1. دسترسی ژوئن 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/69377.