اکبری مفاخر اکبری مفاخر. “این «جامه» که می بری”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 2 (می 16, 2011): 1-18. دسترسی ژوئن 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8393.