1.
زهره وندس, مسعودیم. نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری. Jls [اینترنت]. 22 جولای 2013 [ارجاع شده 28 می 2020];46(1):125-58. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/15010