1.
گرگیججا, قائمیف. بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب. Jls [اینترنت]. 29 اکتبر 2013 [ارجاع شده 3 جولای 2020];46(2):29-0. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/18145