1.
قائمیف. از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران). Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 9 جولای 2020];46(4):61-6. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/25298