1.
جلالیم. مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان. Jls [اینترنت]. 29 جولای 2015 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];48(2):141-66. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/40408