1.
ذوالفقاریح. طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی). Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 3 جولای 2020];42(3):23-5. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4194