1.
فاطمیسح, درپرم. بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 3 جولای 2020];42(4):53-7. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4222