1.
محمودپورل. سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟. Jls [اینترنت]. 16 دسامبر 2018 [ارجاع شده 3 جولای 2020];50(1):155-76. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/60018