1.
باقریز, داودآبادیمع, یعقوبیعس. بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه. Jls [اینترنت]. 17 فوریه 2019 [ارجاع شده 9 جولای 2020];50(4):26-1. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/62410