1.
جعفرپورم. وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی. Jls [اینترنت]. 6 فوریه 2019 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];50(3):32-1. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/69377