دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.

مقاله پژوهشی.

تالستوی و قصه‌ی موسی و شبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

سمیرا رکنی زاده؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میر باقری فرد


بازشناسی و بررسی نظریة نقدی رفیق حیلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

یدالله پشابادی


از یتیم داستانی تا قورچی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

میلاد جعفرپور


جستارهای نوین ادبی

کارآوا به منزله نوع ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

سعید شفیعیون؛ تکتم بهرامی؛ محمد جعفری قنواتی


مقاله پژوهشی.

بررسی شیوه‌های بازنمایی اندیشه‌های «امانوئل لویناس» در رمان «موصل، بدون پریچهر» از حسین قسّامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

ایوب مرادی


نامة منظوم/ شعرنامه (ردیابی و نقد و تحلیل نامه‌های منظوم از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن نهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

الهام مستاجران؛ علی اکبر احمدی دارانی


بررسی سوانح حیات ابوالقاسم لاهوتی و نقد منابع ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

باقر صدری نیا