تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 428
تعداد نویسندگان 501
تعداد مشاهده مقاله 28,079
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16,996
نسبت مشاهده بر مقاله 65.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 39.71

هزینه چاپ مقاله  3500000 ریال  (معادل سیصد و پنجاه هزار تومان) می باشد که پس از پذیرش مقاله اخذ می شود.

شماره جاری: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 212، بهار 1400 

2. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


ابر واژگان