[1]
صادقیل. 2014. طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان). جستارهای نوین ادبی. 46, 4 (آوریل 2014), 87-109. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.15794.