[1]
تکرس. 2014. مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392. جستارهای نوین ادبی. 46, 4 (آوریل 2014), 149-167. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.29016.