صادقیل. طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان). جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 87-109, 19 آوریل 2014.