تکرس. مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 149-167, 19 آوریل 2014.