صادقیلیلا. 2014. “طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان)”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 87-109. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.15794.