صادقیل. (2014) “طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان)”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 87-109. doi: 10.22067/jls.v46i4.15794.