[1]
صادقیل., “طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان)”, Jls, ج 46, ش 4, صص 87-109, آوریل 2014.