تکرسمیه. “مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 149-167. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jls.um.ac.ir/article/view/29016.