1.
صادقیل. طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان). Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];46(4):87-109. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/15794