1.
صادقی ل. طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان). Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):87-09. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/15794