1.
روزبه م, ضرونی قا. نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی. Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):111-34. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/17432