1.
تکر س. مقاله شناسی سنایی در مجلات دانشگاهی و علمی پژوهشی از ابتدا تا پایان 1392. Jls [اینترنت]. 19آوریل2014 [ارجاع شده 19جولای2019];46(4):149-67. Available from: https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/29016