شماره جاری: دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 214، پاییز 1400، صفحه 1-163 

3. دیدگاه‎های بلاغی صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری"

صفحه 27-53

محمد خاکپور؛ محمد مهدی پور؛ مهدی باقری


5. تعامل سوژه‌های متنی در غزلیات شمس

صفحه 99-119

فراست پیروزی نژاد؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


6. تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه

صفحه 121-142

مرضیه عظیمی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


مقاله ترویجی توسعه‌ای (مطالعۀ موردی)

7. بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری

صفحه 143-166

سلمان ساکت؛ زینب رمضانی


شناسنامه نشریه