لیست داوران منتصب

 • ابوالفضل حری
 • ابوالقاسم قوام
 • دکتر محمود فتوحی رود معجنی
 • زهره هاشمی
 • سعید شفیعیون
 • سمیرا بامشکی
 • سید حسین فاطمی
 • عبدالله رادمرد
 • محمد تقوی
 • محمدجواد مهدوی
 • مریم صالحی نیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

سید محمد استوار نامقی, سید مهدی زرقانی, محمودرضا قربان صباغ
بازدید: 54

تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

مریم وافی ثانی, محمد جعفر یاحقی, خدایی شریف اف
بازدید: 55

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

مرتضی براتی, محمدرضا صالحی مازندرانی, نصرالله امامی, کریم لویمی مطلق
بازدید: 44
بازدید: 55