فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

سید محمد استوار نامقی; سید مهدی زرقانی; محمودرضا قربان صباغ

تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

مریم وافی ثانی; محمد جعفر یاحقی; خدایی شریف اف

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

مرتضی براتی; محمدرضا صالحی مازندرانی; نصرالله امامی; کریم لویمی مطلق