لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

محمدی محمدی, فاطمی فاطمی, پارسا پارسا
بازدید: 142
بازدید: 258

ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان

مشتاق مهر مشتاق مهر, صادقی شهپر صادقی شهپر
بازدید: 84
بازدید: 239
بازدید: 29